actueel

Verworven recht op loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens ziekte heeft een werknemer recht op betaling van 70% van zijn gebruikelijke loon. Dat staat in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Mocht 70% van het loon minder bedragen dan het minimumloon dan moet gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid tenminste het minimumloon worden betaald. Dit is de wettelijke regeling. Werkgevers en werknemers kunnen van deze wettelijke regeling ten gunste van de werknemer afwijken. In veel cao’s is een regeling opgenomen dat in het eerste ziektejaar een hoger percentage moet worden doorbetaald dan het wettelijke percentage van 70%. Ook kan in de arbeidsovereenkomst of een arbeidsvoorwaardenreglement een hoger percentage worden opgenomen. Overigens moet er altijd 100% van het loon worden doorbetaald als een werknemer ziek is vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling. 

Lees verder

Nieuw Executive search

Recent hebben wij een nieuwe dienstverlening toegevoegd aan ons aanbod. Executive Search. BInnen de aandachtsgebieden Klantgerichtheid, Marketing, Customer Service, Market Automation en eCommerce. 
Kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging nodigen wij van harte uit om zich in te schrijven. Klik hier voor meer informatie.    

Bent u klaar voor de WAB?

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor! Lees de checklist en kijk waar u nog voor 1 januari actie op moet ondernemen.
Klik hier voor de checklist. 

Sollicitatietraining faculteit diergeneeskunde

Afgelopen week op verzoek van de studenten van de faculteit diergeneeskunde  (Universiteit van Utrecht) een sollicitatietraining mogen verzorgen. Naast vele praktische tips, uitleg gegeven over de werking en het nut van social media. Verrassend was dat LinkedIn bij deze studenten nog niet erg ingeburgerd is. Op hun beurt waren zij weer verrast welke mogelijkheden LinkedIn biedt in het zoeken naar en de hoeveelheid vacatures. 

Vernieuwde website

Het aanbod van onze dienstverlening is in de afgelopen periode veranderd; tijd dus voor een nieuwe passende bedrijfsnaam en een nieuwe website. VBG Personeelsdiensten is nu Recruit for Partners. Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat onze professionaliteit, onze deskundigheid en persoonlijke aandacht onveranderd blijft. Bovengenoemde verandering is de redenen dat ook de website geheel vernieuwd is. Dank aan Peter Onis van Onisontwerp.nl voor het ontwerp. Wij zijn blij met het mooie resultaat.

Copyright © 2016  Recruit for Partners.. All Rights Reserved.  | Disclaimer en Privacy Policy  | Cookie Policy  |  Webdesign: Onisontwerp.nl