actueel

Moet werknemer leaseauto inleveren tijdens ziekte?

Blog van mr. drs. M. (Michiel) Vriezekolk
Als een werknemer ziek is behoudt hij aanspraak op doorbetaling van 70% zijn loon (of het minimumloon als dat meer bedraagt dan 70% van het loon). Dat staat in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Meestal is in cao’s opgenomen dat gedurende de eerste periode van ziekte aanspraak bestaat op doorbetaling van een hoger percentage (bijvoorbeeld 100% of 90%).

De vraag doet zich voor of een langdurig zieke werknemer aan wie een leaseauto ter beschikking is gesteld deze auto mag behouden. Of dient de werknemer de leaseauto in te leveren? Onderstaand wordt op die vraag ingegaan.

Meer lezen

AfsTUDEERSTAGE MARKETING/COMMUNICATIE

Voor een van onze partners brengen wij graag de oproep voor een hbo/wo afstudeerstage  Marketing/Communicatie onder de aandacht. Meer informatie, lees verder. 

Meer lezen

Coronatoegangsbewijs op het werk

by mr. drs. M. (Michiel) Vriezekolk
Op maandag 22 november 2022 is een wetsvoorstel ingediend waardoor op de werkvloer ook om een coronatoegangsbewijs kan worden gevraagd. Onderdeel van het wetsvoorstel is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen sectoren waarbij een coronatoegangsbewijs verplicht is om toegang te krijgen tot de werkvloer en sectoren waarbij dat niet verplicht is. Het doel van het wetsvoorstel is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat zijn de gevolgen voor werkgevers en werknemers?
Lees verder

Meer lezen

Studiekostenbeding, niet langer rechtsgeldig?

Blog van mr. drs. M. (Michiel) Vriezekolk
Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet Nederland de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben geïmplementeerd. In deze richtlijn staan minimum-arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers die actief zijn binnen de Europese Unie. Een belangrijk onderdeel van de Richtlijn is de scholingsplicht en de gevolgen daarvan voor het studiekostenbeding.
Lees hier de blog van mr. drs. M. (Michiel) Vriezekolk wat de gevolgen voor werkgevers kunnen zijn. 

Meer lezen

Mag mijn voormalig werknemer zomaar concurrerende activiteiten verrichten?

Blog van mr. drs. M. (Michiel) Vriezekolk
Het komt regelmatig voor dat ex-werknemers concurrerende activiteiten gaan verrichten nadat het dienstverband is geëindigd. Deze concurrerende activiteiten kunnen worden verricht bij een nieuwe werkgever. Ook kan een voormalig werkgever een eigen onderneming starten waarmee hij gaat concurreren. Mag dat zomaar?
Lees hier de blog van mr. drs. M. (Michiel) Vriezekolk. 

Meer lezen

'tekort aan mensen is de nieuwe crisis'

3 juli 2021 item NOS nieuws:
Overal personeel gezocht, 'tekort aan mensen is de nieuwe crisis'

De krapte op de arbeidsmarkt treft steeds meer beroepsgroepen, blijkt uit een analyse van de NOS op basis van cijfers van het UWV. Naast de bekende schaarste aan onder meer machinemonteurs en verpleegkundigen is er nu ook een tekort aan hoveniers, loopbaanadviseurs, receptionisten en verkopers.
Lees verder

Meer lezen

Verworven recht op loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens ziekte heeft een werknemer recht op betaling van 70% van zijn gebruikelijke loon. Dat staat in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Mocht 70% van het loon minder bedragen dan het minimumloon dan moet gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid tenminste het minimumloon worden betaald. Dit is de wettelijke regeling. Werkgevers en werknemers kunnen van deze wettelijke regeling ten gunste van de werknemer afwijken. In veel cao’s is een regeling opgenomen dat in het eerste ziektejaar een hoger percentage moet worden doorbetaald dan het wettelijke percentage van 70%. Ook kan in de arbeidsovereenkomst of een arbeidsvoorwaardenreglement een hoger percentage worden opgenomen. Overigens moet er altijd 100% van het loon worden doorbetaald als een werknemer ziek is vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling. 

Lees verder

Meer lezen

Nieuw Executive search

Recent hebben wij een nieuwe dienstverlening toegevoegd aan ons aanbod. Executive Search. BInnen de aandachtsgebieden Klantgerichtheid, Marketing, Customer Service, Market Automation en eCommerce. 
Kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging nodigen wij van harte uit om zich in te schrijven. Klik hier voor meer informatie.    

Meer lezen

Sollicitatietraining faculteit diergeneeskunde

Afgelopen week op verzoek van de studenten van de faculteit diergeneeskunde  (Universiteit van Utrecht) een sollicitatietraining mogen verzorgen. Naast vele praktische tips, uitleg gegeven over de werking en het nut van social media. Verrassend was dat LinkedIn bij deze studenten nog niet erg ingeburgerd is. Op hun beurt waren zij weer verrast welke mogelijkheden LinkedIn biedt in het zoeken naar en de hoeveelheid vacatures. 

Meer lezen

Vernieuwde website

Het aanbod van onze dienstverlening is in de afgelopen periode veranderd; tijd dus voor een nieuwe passende bedrijfsnaam en een nieuwe website. VBG Personeelsdiensten is nu Recruit for Partners. Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat onze professionaliteit, onze deskundigheid en persoonlijke aandacht onveranderd blijft. Bovengenoemde verandering is de redenen dat ook de website geheel vernieuwd is. Dank aan Peter Onis van Onisontwerp.nl voor het ontwerp. Wij zijn blij met het mooie resultaat.

Meer lezen
Nieuwsoverzicht

Copyright © 2016  Recruit for Partners.. All Rights Reserved.  | Disclaimer en Privacy Policy  | Cookie Policy  |  Webdesign: Onisontwerp.nl